Vedligeholdelse

Hver afdeling har et vedligeholdelsesreglement, som indeholder retningslinjerne for, hvordan din bolig skal vedligeholdes. Der kan du læse om udlejers og lejers vedligeholdelsespligt.

Find afdeling

Så længe du bor i din bolig, har du pligt til at vedligeholde den efter bestemmelserne i vedligeholdelsesreglementet. Du har også pligt til at meddele, hvis du observerer skader på det lejede i boperioden.

Boligorganisationen skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Det betyder, at boligafdelingen afholder udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af de installationer, som er i lejemålet ved indflytningen.

Boligorganisationen skal vedligeholde og foretage nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, som er installeret af boligorganisationen eller af en lejer, der har benyttet sig af råderetten.

 

 


TIL TOPPEN