Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt med tre måneders varsel til den første hverdag i en måned.

Du kan enten selv skrive din opsigelse eller udfylde et opsigelsesskema. En skriftlig opsigelse skal indeholde følgende informationer:

  • Navn og adresse
  • Fraflytningsdato - dato for hvornår boligen er tom og klar til syn
  • Ny adresse eller den adresse hvor flytteopgørelsen m.m. skal sendes til
  • Kontonummer til din bank, hvis du ønsker indskud overført til din konto
  • Telefonnummer, af hensyn til boligansøgere, som ønsker at se boligen
  • Underskrift af den eller de personer som er lejer af boligen

Herefter vil du få en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse. For at være gyldig skal opsigelsen være underskrevet af både dig og den eventuelle ægtefælle eller samlever. 

I henhold til din lejekontrakt er der en periode på 14 dage til istandsættelse af boligen, hvor du skal betale huslejen. 

Flytter du ud af din bolig, inden dit opsigelsesvarsel udløber, vil vi forsøge at genudleje hurtigst muligt. 

Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, som ønsker at se boligen. Det kan ske på et tidspunkt, som du fastsætter, i samarbejde med eventuelle kommende lejere.

Ved en lejers dødsfald kan boligen opsiges, når de pårørende har en skifteresattest.


TIL TOPPEN