Boligstøtte

Hvis du bor til leje hos os, kan du måske få økonomisk hjælp til huslejen i form af boligstøtte. Der er to former for boligstøtte:

  • Boligydelse er for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt, eller der er påbegyndt en sag herom, inden 1. januar 2003.
  • Boligsikring for de øvrige husstande - herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.


Boligstøttens størrelse afhænger af:

  • Lejlighedens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Antal børn
  • Indkomst og formue

 

Du kan kun få boligstøtte, hvis du ansøger om det, og du får først støtten fra det tidspunkt, du søger om den.

Du kan kun søge digitalt via borger.dk 

https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-lejere.aspx


TIL TOPPEN