Om at bo alment

Almene boliger er et tilbud til alle. De almene boligorganisationer har til formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje, samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold.

Det er beboerne der bestemmer. Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer.

Beboerne vælger blandt beboerne en afdelingsbestyrelse på et afdelingsmøde. Det er også på afdelingsmødet, at beboerne vedtager en husorden, godkender regnskab og budget.

Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Lejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler ikke kan bruges andre steder i boligorganisationen.

Huslejen i det almene byggeri er som nævnt omkostningsbestemt, og indtægter og udgifter skal balancere. Huslejen består af renter og afdrag på prioritetslån og øvrige driftsudgifter som forsikringer, renovation, bygningsvedligeholdelse m.v.

 


TIL TOPPEN