Klager

Det er vigtigt at have dialog - også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligorganisationen har begået en fejl, så sørg i første omgang for at tage en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med.

 
Formular til skriftlige klager
Hvis du vil indgive en klage til os, kan du finde en formular her.

Husk at skrive dit navn og adresse tydeligt, både din egen og den du klager over. Du skal beskrive præcist og detaljeret, hvad og evt. hvem du vil klage over, og hvornår hændelsen er sket. Du har også mulighed for at medsende billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage.

Løses problemet ikke ved dialog og samtale i/med boligselskabet kan sagen indsendes til Beboerklagenævnet


TIL TOPPEN