Fraflytning

REGLER FOR ISTANDSÆTTELSE

  • Normal istandsættelse 
  • Normal istandsættelse dækker behandling af lofter og vægge. Hvis du vælger selv at istandsætte boligen ved fraflytning, skal du meddele det umiddelbart efter fremsendelse af opsigelse. Hvis du selv har ordnet vægge og lofter, så de fremstår nyistandsatte og boligen er rengjort og uden misligholdelse, skal du ikke betale til istandsættelse. Vær opmærksom på, at boligen skal være istandsat inden syns- og besigtigelsesforretning.


A-ordning: Din boligs vedligeholdelsesordning er A-ordning. Ved a-ordning istandsættes boligen, så vægge og lofter fremstår nyistandsatte. Det kaldes en normalistandsættelse og udføres af håndværkere. Du skal betale leje i 14 dage til istandsættelsen.
Ved A-ordning optjener du 1% pr. måned, du har boet i lejemålet (max 100%) til dækning af håndværkerudgifter til normal istandsættelse. Dette er kun gældende for håndværkerudgifter og udbetales ikke, når du selv istandsætter din bolig ved fraflytning.

Istandsættelse som følge af almindeligt slid
Din boligafdeling dækker udgifter til eventuel istandsættelse som følge af almindeligt slid. Det vil sige træværk, inventar, tekniske installationer og gulve, som er præget af almindeligt slid og ælde for en bolig af den pågældende type og alder.


Istandsættelse som følge af misligholdelse
Der er tale om misligholdelse, når boligen er skadet som følge af fejlagtig brug eller fejlagtig/manglende vedligeholdelse. Manglende rengøring (også vinduer) bliver også vurderet som misligholdelse. Ved misligholdelse er det dig, der kommer til at betale for istandsættelsen.

 


TIL TOPPEN